Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I

Course single

  /  Kariérové vzdělávání  /  Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I

6 900 Kč

Informace o kurzu

Kurz využívá techniky výcvikové a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. Kurz má čtyři návazné a vzájemně propojené moduly. Každý modul má stanovený cíl z hlediska obsahu, profesní připravenosti, dynamiky skupiny a formulovaný domácí úkol.

Modul 1: První pomoc při šikanování

Modul 2: Metodická podpora

Modul 3: Školní program proti šikanování

Modul 4: Závěrečná důležitá speciální teorie, zpětná vazba lektora k závěrečným pracím frekventantů, prezentace některých prací ve skupině

Délka kurzu: 32 (4×8) hodin

(akreditováno: MSMT- 16033/2019-1-693)

Bližší informace poskytne katedra (garant CŽV/ programu):
www.kamv.cz